ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี

หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ 37290

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-4552-5751

อีเมล์ : admin@nongsamsee.go.th
                   : nongsamsee@nongsamsee.go.th 

 

Share on Line
Share on Pinterest