โครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

Share on Line
Share on Pinterest