ตําบลหนองสามสีน่าอยู่ อู่ข้าวหอมมะลิล้ำค่า เน้นการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วีดิทัศน์

จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

กิจกรรม/ผลงาน

ที่นี่... ตำบลหนองสามสี

  • 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี

  • 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสามสี

  • 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินกุง

  • 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมสะอาด

  • 5 วัดบ้านโนนสมบรูณ์

  • 6 วัดสว่างเนินกุง

  • 7 วัดเกาะแก้ว

  • 8 เจดีย์วัดเกาะแก้ว

  • 9 ศาลหลักเมือง

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ อบต.หนองสามสี ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000002
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000002
คน
icon
เดือนนี้
0000216
คน
icon
ปีนี้
0002974
คน
icon
ทั้งหมด
0010337
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest